Hjælp  Log ind

Velkommen til
Gråsten Skatklub

Sidste opdatering
den 27. januar 2022
kl. 07:31

Arrangement

 
Klubaften Holbøl Skatklub

Holbøl Landbohjem
3. februar. 2022, kl. 19:00

Åben for alle!


 

 Divisionsskat

6. februar. 2022, kl. 13:00

7. Spillerrunde
Gråsten A Hjemme
Gråsten B Hjemme
Gråsten C Ude

Hjemmekampe spilles i:
Ahlmannsparken Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten

Vi skal spiller i lokale 1-2!
Gå ind ad den nye hovedindgang, og drej så til venstre.

 

Se hele arrangement-kalenderen

Begivenheder!


MOJN

Vi spiller i Ahlmannsparken.
Spil starter klokken 18:30!
Mød op i god tid! Derfor står der klokken 18:00!
Kaffe m.m. leveres af Cafe' Ahlmann.

Vi skal spille i lokale 1 -2!

Så vi skal selv sætte borde frem, PLUS RYDE OP IGEN!

Gå ind ad den nye hovedindgang, og drej så til venstre.


Til alle Skatklubber:
Har i en præmieskat, i gerne vil ud med.
Send det til mig, og det kommer på vores hjemmeside, Facebook og vores kalender!
Vores hjemmeside er nu blevet besøgt af næsten ca. 335000,
siden november 2017!

JACKPOT!


1 krone fra hver fremmødte går til en JACKPOT pulje.
Den spiller der på en klubaften får over 2801 point sammenlagt for begge runder, får udbetalt puljen.
Er der to på samme aften deles den!
Puljen vil altid bestå af fremmødte på dagen! Plus pulje, hvis der er en!
Har i spørgsmål så spørg Werner!

Puljen er nu på:

CA. 550 kroner inkl. 9. februar

Til nye Skatspiller

Vi starter nyt hold op igen den februar 2023!

Starter kun ved minimum 6 deltagere!

Kan du ikke vente, så kig forbi på en klubaften (lige uger)

Hans Peter (mobil 22 25 60 00 ) eller
Werner (mobil 61 68 57 25)


Vores sponsorer


Har du spørgsmål så send en mail tryk her

CVR nummer 36 16 85 60 - graastenskat@gmail.com

Kontaktperson:
Hans Peter Alnor
Mobil 22 25 60 00
hp@alnor.dk
Kontaktperson:
Werner Clausen
Mobil 61 68 57 25
werner.jubbas@gmail.com

Præmieskat resultater!Gråsten 8.januar 2022, klubmester 2021, plus nummer 2 og 3
Til venstre Rainer Hugger, Flensborg som blev nummer 2.
I midten ses vores nye klubmester Kjeld Petersen, Egernsund.
Og ude til højre ses Lorenz Jefsen, Åbenrå som blev nummer 3.
Tryk på foto for stort billed.


Besked fra KLUBBEN!

Lige en lille husker:
Er der nogen af jer der får lyst til at betale kontingent for 2022, som er 200 kroner!
Så kan i MobilePay mig på mobil nummer 61 68 57 25
Eller indbetale på Broager Sparrekasse konto nummer 9797 0001079875
HUSK AT SKRIVE NAVN, ELLER MEDLEMSNUMMER

Hilsen Werner


Gråsten Skatklub

Referat af ordinær generalforsamling den 8. januar 2022

Dagsorden var i henhold til vedtægterne som følger:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og kasserer
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisor
7. Eventuelt
Ad 1: Frede Jørgensen blev valg til dirigent og protokolfører. Han konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Hans Peter aflagde sin beretning, som blev godkendt.

Ad 3: Gerd fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Ad 4: Medlemmerne accepterede at der ikke blev fremlagt et budget. Kontingentet blev fastholdt som tidligere.

Ad 5: Hans Peter oplyste, at han havde modtaget 2 forslag til behandling. Knud havde foreslået, at klubaftenen skulle flyttes til om tirsdagen. Knud havde inden generalforsamlingen meddelt, at han ønskede at trække forslaget tilbage. Efter en kort drøftelse meddelte Hans Peter, at der ikke var mulighed for at benytte lokalerne i Ahlmannsparken, da de er optaget af andre om tirsdagen. Herefter var der enighed om at se bort fra forslaget. Jens Peter havde forslået at klubaftenen skulle begynde kl. 19 i stedt for som nu kl. 18:30. Efter en kort debat viste en afstemning at der var flertal for at klubaftenen fremover skal starte kl. 19, første gang onsdag, den 12. januar.

Ad 6: På valg var Knud, Werner og Harald.
Knud og Werner blev genvalgt. Harald ønskede ikke at blive genvalgt, så bestyrelsen forslog Finn som nyt bestyrelsesmedlem. Finn blev valgt enstemmigt. Som suppleanter blev valgt Harald og Poul Erik. Frede blev genvalgt som revisor.

Ad7: Der blev intet behandlet under dette punkt.

Gråsten, den 12. januar 2022

Frede JørgensenKlubaften

Resultater fra klubaften,
dato 26. Januar 2022: 36 deltager!
Resultat 1.runde

NavnByPoint
1
Preben PaulsenAabenraa1505
2Rainer HuggerFlensborg1165
3Sven EirdorfGråsten1094
4Morten KristiansenPadborg1080
5Kjeld PetersenEgernsund1077
6Karl Erik LundGråsten975

Resultat 2.runde

NavnByPoint
1
Hans Peter SteffensenGråsten1434
2Jens ZachariassenFelsted1322
3Robert PetersenGråsten1161
4Frede JørgensenGråsten1018
5Morten KristiansenPadborg999
6Jens Fredi SchulzGråsten974

Klubturnering

Stilling i klubturnering 2021 efter
26. januar top 10!

NavnByPoint
1Robert PetersenGråsten261
2Lorenz JefsenAabenraa258
3Christian SkousenHolbøl246
4Sven EirdorfGråsten241
5Hans Peter SteffensenGråsten235
6Gerd SørensenGråsten226
7Morten KristiansenPadborg225
8Hans Jørgen ClausenEgernsund221
9Preben PaulsenAabenraa220
10Jens ZachariassenFelsted212

Se hele stillingen

Point er et gennemsnittet af de 15 bedste
resultater 2022!Præmie skat for vores NYE!

1. Runde
NavnByPoint
1
2
3
2.Runde
NavnByPoint
1
2
3

Kalenderen

Antal besøgende: 346349

Web: Werner Clausen

Erik Jepsen Steg ©