Hjælp  Log ind

Velkommen til
Gråsten Skatklub

Sidste opdatering
den 26. januar 2023
kl. 19:15

Arrangement

 
Klubaften Holbøl Skatklub

Holbøl Landbohjem
2. februar. 2023, kl. 18:30

Åben for alle!


 

 Klubaften Gråsten Skatklub

Ahlmannsparken Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten
8. februar. 2023, kl. 18:30

Åben for alle!

Vi skal spiller i lokale 1-2!
Gå ind ad den nye hovedindgang, og drej så til venstre.

Spiller igen i Ahlmannsparken Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten
 

Se hele arrangement-kalenderen

Begivenheder!


MOJN

Vi spiller i Ahlmannsparken.
Spil starter klokken 19:00!
Mød op i god tid! Derfor står der klokken 18:30!
Kaffe m.m. leveres af Morten, Cafeteriaet i hallen åbner igen den 1. november!
Den nye mand er Morten Latter!
Vi ønsker ham held og lykke!

Vi skal spille i lokale 1 -2!

Vi skal selv sætte borde frem, PLUS RYDE OP IGEN!

Gå ind ad den nye hovedindgang, og drej så til venstre.


Til alle Skatklubber:
Har i en præmieskat, i gerne vil ud med.
Send det til mig, og det kommer på vores hjemmeside, Facebook og vores kalender!
Vores hjemmeside er nu blevet besøgt af næsten ca. 555000,
siden november 2017!

JACKPOT!


1 krone fra hver fremmødte går til en JACKPOT pulje.
Den spiller der på en klubaften får over 2801 point sammenlagt for begge runder, får udbetalt puljen.
Er der to på samme aften deles den!
Puljen vil altid bestå af fremmødte på dagen! Plus pulje, hvis der er en!
Har i spørgsmål så spørg Werner!

Puljen er nu på:

CA. 800 kroner inkl. 8. februar

Til nye Skatspiller

Vi starter nyt hold op igen den februar 2023!

Starter kun ved minimum 6 deltagere!

Kan du ikke vente, så kig forbi på en klubaften (lige uger)

Hans Peter (mobil 22 25 60 00 ) eller
Werner (mobil 61 68 57 25)


Sponsorer

Har du spørgsmål så send en mail


tryk her

CVR nummer 36 16 85 60 - graastenskat@gmail.com

Kontaktperson:
Formand
Hans Peter Alnor
Mobil 22 25 60 00
hp@alnor.dk
Kontaktperson:
Werner Clausen
Mobil 61 68 57 25
werner_clausen@bbsyd.dk

Præmieskat resultater!


Klubmester 2022
Fra venstre side nr. 3 Kjeld Petersen, Egernsund
i midten ses vores nye klubmester Preben Paulsen, Aabenraa
til højre nr. 2 Hans Peter Steffensen, Gråsten
Tillykke!
Tryk på foto(stor)

Besked fra KLUBBEN!

Lige en lille husker:
Er der nogen af jer der får lyst til at betale kontingent for 2023, som er 200 kroner!
Så kan i MobilePay mig på mobil nummer 61 68 57 25
Eller indbetale på Broager Sparrekasse konto nummer 9797 0001079875
HUSK AT SKRIVE NAVN, ELLER MEDLEMSNUMMER

Hilsen Werner
Gråsten SkatklubReferat af Generalforsamling 7. januar 2023
Formanden bød velkommen klokken 11:00

Valg af dirigent og protokolfører.
Bestyrelsen foreslår Ejnar Marquart
Ejnar Marquart og takkede for valget.

Formandens beretning.
Ingen aflysninger har der været i 2022 på grund af COVID 19.
Efter alt det med Coronaen er der færre og færre fremmødte til vore klubaftener.
Opfordre medlemmerne til at skaffe nye medlemmer så der uddannes nye skatspillere.
25.februar 2022 blev der indgivet forslag til Dansk Skat Union omkring 4 mands hold.
Der blev nedsat et udvalg til at undersøge sagen, men intet er der sket til d.d.
28.april 2022 blev der spillet Grænse Cup som Gråsten vandt, og skal afholde det i 2023.
28.maj 2022 jubilæumsskat med deltagelse af 73 personer.
Fürde Schule forsøger at starte op med kortspillet skat igen, datoen er sandsynligvis
24.marts 2023.
Sidst men ikke mindst mange tak til Werner for alt arbejdet i klubben.

Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
Formand: Hans Peter Alnor
Kasserer: Gerd Sørensen
Revisor: Ejnar Marquart
Suppleanter: Harald Jørgensen og Poul Erik Rinkovski
Alle blev valgt med stort applaus.

Eventuelt.
Ejnar Marquart kom med et stort opfordring husk, hvis man betaler kr.50,00 er der ingen kaffe.
Kun hvis der er betalt kr.80,00.

Hans Peter Alnor afsluttede med mange tak for god ro og orden under generalforsamlingen.

Klubmester: Preben Paulsen gennemsnit 1929.
Nr.2 Hans Peter Steffensen gennemsnit 1890.
Nr.3 Kjeld Petersen gennemsnit 1862

Referent: Ejnar Marquart, 08.januar 2023

Klubaften

Resultater fra klubaften,
dato 25. januar 2023: 30 deltager!
Resultat 1.runde

NavnByPoint
1
Harald JørgensenGråsten1545
2Rainer HuggerFlensborg1280
3Hans Jørgen ClausenEgernsund1195
4Ernst JessenSønderborg1116
5Hans Peter SteffensenGråsten1081
6Finn LorenzenGråsten896

Resultat 2.runde

NavnByPoint
1
Preben PaulsenAabenraa1470
2Christian SkousenHolbøl1413
3Rainer HuggerFlensborg1092
4Jens ZachariassenFelsted1029
5Knud HansenGråsten1018
6Lorenz JefsenAabenraa965

Klubturnering

Stilling i klubturnering 2023 efter
30. januar top 10!

NavnByPoint
1Christian SkousenHolbøl331
2Lorenz JefsenAabenraa274
3Harald JørgensenGråsten254
4Preben PaulsenAabenraa251
5Rainer HuggerFlensborg243
6Jens Peter SkjøthHolbøl243
7Ernst JessenSønderborg224
8Hans Peter SteffensenGråsten217
9Hans Jørgen ClausenEgernsund213
10Finn LorenzenGråsten208

Se hele stillingen

Point er et gennemsnittet af de 15 bedste
resultater 2023!Præmie skat for vores NYE!

1. Runde
NavnByPoint
1
2
3
2.Runde
NavnByPoint
1
2
3

Kalenderen

Antal besøgende: 592165

Web: Werner Clausen

Erik Jepsen Steg ©