Hjælp  Log ind

Velkommen til
Gråsten Skatklub

Sidste opdatering
den 1. december 2022
kl. 17:49

Arrangement

 
Divisionsskat

4. december. 2022, kl. 13:00

5. Spillerrunde
Gråsten A Ude
Gråsten B HjemmeHjemmekampe spilles i:
Ahlmannsparken Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten

Vi skal spiller i lokale 1-2!
Gå ind ad den nye hovedindgang, og drej så til venstre.

 

 Klubaften Holbøl Skatklub

Holbøl Landbohjem
8. december. 2022, kl. 18:30

Åben for alle!


 

Se hele arrangement-kalenderen

Begivenheder!


MOJN

Vi spiller i Ahlmannsparken.
Spil starter klokken 19:00!
Mød op i god tid! Derfor står der klokken 18:30!
Kaffe m.m. leveres af Morten, Cafeteriaet i hallen åbner igen den 1. november!
Den nye mand er Morten Latter!
Vi ønsker ham held og lykke!

Vi skal spille i lokale 1 -2!

Vi skal selv sætte borde frem, PLUS RYDE OP IGEN!

Gå ind ad den nye hovedindgang, og drej så til venstre.


Til alle Skatklubber:
Har i en præmieskat, i gerne vil ud med.
Send det til mig, og det kommer på vores hjemmeside, Facebook og vores kalender!
Vores hjemmeside er nu blevet besøgt af næsten ca. 555000,
siden november 2017!

JACKPOT!


1 krone fra hver fremmødte går til en JACKPOT pulje.
Den spiller der på en klubaften får over 2801 point sammenlagt for begge runder, får udbetalt puljen.
Er der to på samme aften deles den!
Puljen vil altid bestå af fremmødte på dagen! Plus pulje, hvis der er en!
Har i spørgsmål så spørg Werner!

Puljen er nu på:

CA. 740 kroner inkl. 14. december

Til nye Skatspiller

Vi starter nyt hold op igen den februar 2023!

Starter kun ved minimum 6 deltagere!

Kan du ikke vente, så kig forbi på en klubaften (lige uger)

Hans Peter (mobil 22 25 60 00 ) eller
Werner (mobil 61 68 57 25)


Sponsorer

Har du spørgsmål så send en mail


tryk her

CVR nummer 36 16 85 60 - graastenskat@gmail.com

Kontaktperson:
Formand
Hans Peter Alnor
Mobil 22 25 60 00
hp@alnor.dk
Kontaktperson:
Werner Clausen
Mobil 61 68 57 25
werner_clausen@bbsyd.dk

Præmieskat resultater!

Liste Jubilæums Skat 28. maj


Gråsten 28.maj 2022, Jubilæum Skat,

Til venstre Heiko Matthiesen, Flensborg (2795) som blev nummer 2.
I midten ses vinderen Bjarne Holm Gregersen, Sønderborg (2936).
Og ude til højre ses Finn Lorenzen, Gråsten (2729) som blev nummer 3.
Tryk på foto for stort billed.Mojn
Resultatet af Grænsecuppen 28.april 2022.
Der deltog der 38 personer.


Grænsecuppen blev spillet på Holbøl Landbohjem, af følgende klubber.
Gråsten Skatklub
Sønderborg Skatklub
Holbøl Skatklub (forsvarende mester)
Padborg Skatklub

Vinder af Grænsecuppen 2022 blev:
1. Gråsten Skatklub = 14741 point.
2. Sønderborg Skatklub = 12268 point.
3. Holbøl Skatklub = 11683 point.
4. Padborg Skatklub = 8975 pointBesked fra KLUBBEN!

Lige en lille husker:
Er der nogen af jer der får lyst til at betale kontingent for 2023, som er 200 kroner!
Så kan i MobilePay mig på mobil nummer 61 68 57 25
Eller indbetale på Broager Sparrekasse konto nummer 9797 0001079875
HUSK AT SKRIVE NAVN, ELLER MEDLEMSNUMMER

Hilsen Werner


Gråsten Skatklub

Referat af ordinær generalforsamling den 8. januar 2022

Dagsorden var i henhold til vedtægterne som følger:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og kasserer
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisor
7. Eventuelt
Ad 1: Frede Jørgensen blev valg til dirigent og protokolfører. Han konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Hans Peter aflagde sin beretning, som blev godkendt.

Ad 3: Gerd fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Ad 4: Medlemmerne accepterede at der ikke blev fremlagt et budget. Kontingentet blev fastholdt som tidligere.

Ad 5: Hans Peter oplyste, at han havde modtaget 2 forslag til behandling. Knud havde foreslået, at klubaftenen skulle flyttes til om tirsdagen. Knud havde inden generalforsamlingen meddelt, at han ønskede at trække forslaget tilbage. Efter en kort drøftelse meddelte Hans Peter, at der ikke var mulighed for at benytte lokalerne i Ahlmannsparken, da de er optaget af andre om tirsdagen. Herefter var der enighed om at se bort fra forslaget. Jens Peter havde forslået at klubaftenen skulle begynde kl. 19 i stedt for som nu kl. 18:30. Efter en kort debat viste en afstemning at der var flertal for at klubaftenen fremover skal starte kl. 19, første gang onsdag, den 12. januar.

Ad 6: På valg var Knud, Werner og Harald.
Knud og Werner blev genvalgt. Harald ønskede ikke at blive genvalgt, så bestyrelsen forslog Finn som nyt bestyrelsesmedlem. Finn blev valgt enstemmigt. Som suppleanter blev valgt Harald og Poul Erik. Frede blev genvalgt som revisor.

Ad7: Der blev intet behandlet under dette punkt.

Gråsten, den 12. januar 2022

Frede JørgensenKlubaften

Resultater fra klubaften,
dato 30. november 2022: 37 deltager!
Resultat 1.runde

NavnByPoint
1
Egon EriksenEgernsund1477
2Christian SkousenHolbøl1437
3Kjeld PetersenEgernsund1129
4Hans Jørgen ClausenEgernsund1090
5Finn LorenzenGråsten1001
6Rainer HuggerFlensborg1000

Resultat 2.runde

NavnByPoint
1
Gerd SørensenGråsten1534
2Kjeld PetersenEgernsund1336
3Frede HansenSønderborg1288
4Ejnar MarquartGråsten1185
5Jens Peter SkjøthHolbøl1109
6Finn LorenzenGråsten1098

Klubturnering

Stilling i klubturnering 2022 efter
30. november top 10!

NavnByPoint
1Preben PaulsenAabenraa1899
2Hans Peter SteffensenGråsten1890
3Kjeld PetersenEgernsund1862
4Finn LorenzenGråsten1843
5Rainer HuggerFlensborg1789
6Hans Jørgen ClausenEgernsund1789
7Herluf JørgensenBroager1780
8Gerd SørensenGråsten1775
9Frede HansenSønderborg1724
10Lorenz JefsenAabenraa1697

Se hele stillingen

Point er et gennemsnittet af de 15 bedste
resultater 2022!Præmie skat for vores NYE!

1. Runde
NavnByPoint
1
2
3
2.Runde
NavnByPoint
1
2
3

Kalenderen

Antal besøgende: 582155

Web: Werner Clausen

Erik Jepsen Steg ©